La NASA nombra al Telescópio Espacial WFIRST Roman, en honor a la Dra. Nancy Grace Roman, «madre» del Hubble